Kampanjemateriell øker synligheten og gir høyere omsetning

En godt planlagt kampanje gir mer effektiv produksjon og sørger for at man inkluderer alle elementer som til enhver tid er strategisk riktig for å gjennomføre deres kampanje. Vi sørger for at kampanjeflatene, kvaliteten på materiellet som skal benyttes og at vi er sesongaktuelle, alltid ivaretas. 

Med over 25 års erfaring med å produsere markedsmateriell til en lang rekke nasjonale og internasjonale kunder besitter vi en unik kunnskap om alle deler av en kampanjeproduksjon, samt gjennomføring av en kampanje. Enten om det er produksjon til kommunikasjonsflater utendørs eller innendørs – enten om det er produksjon på ulike typer papir og papp, tekstiler eller folie, DM utsendelse, hyllemarkører eller flyers. Hos oss vil du dra nytte av høy kompetanse og lang erfaring fra en rekke områder som i sum sørger for at du får all den hjelp og bistand dere måtte ønske og trenge.

Vi er rådgivere i ordets rette forstand. Hos oss vil du møte erfarne prosjektledere som alltid vil være tilgjengelig og kunne bistå dere med gode råd. Våre prosjektledere sitter med lang erfaring med å produsere komplekse kampanjeproduksjoner fra ulike trykkeri og leverandører – nasjonalt og internasjonalt, og samle alle kampanjeelementer, pakke og distribuere ut til alle avtalte mottagere innen avtalt tidspunkt.

Vi er stolte av vår lange varehandelserfaring, både på strategisk nivå fra ulike kjeder, men også på 100-vis av kampanjeproduksjoner. Vi vet hvor viktig det er å gjennomføre godt planlagte kampanjer og at alt materiell når ut til butikkene til avtalt tid. Det er ikke et alternativ å ikke være klar med kampanjemateriellet ved kampanjens oppstart.

Vi samarbeider i dag med noen av Norges største varehandelsaktører og bedrifter om produksjon av markedsmateriell. Vi bruker vårt egen patenterte verktøy Nettbørsen for å sikre at våre kunder oppnår de beste produksjonsprisene, på rett produkt, til avtalt kvalitet, levert til riktig tid.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan bidra til å strømlinjeforme deres kampanjeproduksjon til avtalte priser innen avtalte leveringstidspunkter.

Kontakt oss