Hefter

  • Et hefte kan være en brosjyre, et magasin eller en bruksanvisning.
  • Et hefte er stiftet eller limt i ryggen.
  • På et hefte er det noen ganger ønskelig med et omslag på tykkere papir. Omslaget kommer i så fall i tillegg til det antall sider som velges.
  • Det gir best økonomi dersom antall sider kan divideres med 8 eller 16.
  • Alle priser inkluderer fargetrykk (4-farger)
filter
Kontakt oss