Våre rutiner

Involve! Pro-X er en grafisk entreprenørbedrift innen produksjonsformidling, design og repro. Vi har over 20 års erfaring innen grafisk produksjon og vi har et stort nettverk og mange samarbeidspartnere. Vårt anbudsverktøy Nettbørsen priser alle oppdrag og sørger for kvalitet til riktige priser. Her er våre rutiner:

Vi sender ditt oppdrag ut til våre leverandører. Ingen jobb for liten og ingen jobb for stor. Profilering.no bidrar til at vi kan bruke tiden på det som betyr mest for deg; kvalitetssikring, rådgivning og møtevirksomhet. Dette er en viktig del av vår service og det er noe vi ikke tar betalt for.

Repro/ originalarbeid

Vår bildebehandling og ferdiggjøring er kvalitetsbevisst og nøyaktig. Vi er minst like opptatt som deg av at sluttproduktet skal bli bra. Vi gjør også originalarbeid på grafiske produkter. Som et ledd i vårt produktspekter kan vi tilby våre kunder en enkel bildedatabaseløsning på internett. I tillegg koordinerer vi annonsemateriell til ulike media. Å tilrettelegge for bildebank og jobbarkiv er noe vi gjør kontinuerlig.

Distribusjon av materiell til forhandlerapparatet f.eks. er en del av vår prosess.

NETTBØRSEN™

Involve! Pro-X har patentert et anbud og innkjøpsverktøy, Nettbørsen, hvor kjøpere av markedsmateriell møter leverandører fra hele landet. Ved å la markedskreftene råde oppnår kunden gode priser.

Nettbørsen™ inneholder 200 leverandører som er kategorisert etter hva de kan tilby. Leverandørene er fordelt i ulike kategorier, det sikrer at de riktige jobbene er tilpasset leverandørenes kvalifikasjoner og kapasitet.

Alle oppdrag blir lagt ut på Nettbørsen, og alle aktuelle produsenter blir automatisk varslet slik at de enkelt kan gi tilbud i forhold til sin kapasitet. Anbudene blir så vurderte, nøytralt og upartisk. Kundene får den beste kvaliteten og prisen i markedet fordi vi velger riktig leverandør til riktig oppdrag. Om du ønsker å høre mer om nettbørsen eller knytte en nærmere avtale. Ta kontakt på 23 25 36 00.

Kvalitetssikring og servicekvalitet:

Måten Involve! Pro-X jobber på er unik på mange måter. Vi har vårt patenterte grafiske anbudsverktøy som brukes på alle oppdrag. Det etterstrebes at alle leverandører som ligger inne i nettbørsen er på forhånd godkjent når det gjelder kvalitet, miljø, leveringsdyktighet og ihht. IEH. Alle avvik på leveringer blir rapporter i systemet i form av avviksrapporter og fulgt opp av konsulenter i systemet.

Systemet fungerer både som et crm og prm system, dvs. at prosjektleder alltid har oversikt over leverandører og leveranser og kunden vil ha en egen logg inn side hvor de til enhver tid kan logge seg inn og se hva de har bestilt og når det er satt til levering.

Nettbørsen sammen med vårt team av eksperter i involve (mer enn 45 medarbeidere, les mer på www.involve.no ) gir en god kvalitetssikring av alle produktene samtidig som våre erfarne prosjektledere alltid følger opp produksjoner. Eksempler på kvalitetssikringsrutiner er:

- Digital korrektur på produkter før de settes i produksjon

- Fysiske prøver før utfallsprøve produseres

- Utfallsprøve på produkter før hovedopplaget produseres

 

Kvalitetssikringssystem

Produksjonsgjennomføring og kvalitetssikring

Dersom kunden leverer ferdig digitalt materiell for produksjon gjennomfører vi en kvalitetssikring av materiellet. Elementer her er:

Gjennomgang av dokument fra kunden

Lage PDF-filer

Utkjøring av eventuell utfallsprøve og gjennomkjøring av preflight i repro

Digitale filer gjennomgås av oss og sammenlignes med printer før vi foreviser det til kunden. Prøvetrykk skal kjøres ut av pdf filer laget av våre reproteknikere som har sjekket dokumentet med hensyn til:

Format

Utfallende trykk

Bildekvalitet og oppløsning

CMYK-Bilder, ikke RGB

Bildeformat (EPS eller Tiff, ikke Jpg)

Tekstflyt

Fonter

At alle elementene er med

At kundens Designmanual er fulgt

Dette er også elementer vi sjekker på fysisk, ikke bare digitalt, før det fremvises for kunden.Korrektur skal godkjennes skriftlig fra kunde, enten med signatur på prøvetrykket eller via email. Ved store brosjyre/magasinproduksjoner fremvises blåkopi eller plott for kunden for skriftlig godkjennelse. Ved store giveaways eller profileringsartikkelproduksjoner sendes det både korrektur og lages en utfallsprøve ferdig trykket og produsert før hovedproduksjon starter.

Filer og prøvetrykk overføres til produsent på mest mulig hensiktsmessig måte. Filer overføres mest miljøvennlig via vårt filoverføringsverktøy og fysiske prøver leveres oss. Dette for å spare miljøet på best mulig måte.

Miljø og etikk skal alltid være i fokus ved produksjon. Det skal alltid velges en leverandør som stiller sterkest i dette fokuset og kunden skal informeres om dette.

Trykkstart, trykkprøver og prøvetrykk

Trykkstart vurderes for ethvert oppdrag. Dette er vår måte å føre både en kontroll hos underleverandører samt sikre kvaliteten på produktet.

Produksjonsprøver og prøvetrykk leveres til oss for gjennomsyn før opplaget leveres. Prøvetrykk og minst 2 trykkprøver skal innhentes og arkiveres ved hvert oppdrag. Prøvetrykket og produksjonsprøvene vurderes faglig mot hverandre og godkjennes ved ethvert oppdrag.

Ved avvik fra produksjonsplan informerer vi alltid kunden.

På en trykkstart medbringes alltid prøvetrykk samt eksisterende tidligere prøver dersom dette eksisterer. Dette brukes som referanse. Disse prøvetrykkene er da alltid godkjent av kunden på forhånd. Kunden kan medbringes på trykkstart dersom det er ønskelig.

Reklamasjonshåndtering og avvik

Involve! Pro-X skal etterstrebe og ikke få reklamasjoner ved å følge våre kvalitetssikringsrutiner. Dersom det skulle forekomme avvik og reklamasjoner plikter vi til å ta ansvar og rydde opp. Kunden skal ikke heftes ved en reklamasjon.

Involve! Pro-X skal avtale omtrykk eller kompensasjon med leverandørene og informere kunden så tidlig som mulig dersom reklamasjonen har en konsekvens for avtalen en har gjort med kunden slik at vi kan forhindre videre konsekvenser.

Alle avvik som evt. oppstår rapporteres skriftlig til leder som vil skrive en avviksrapport ihht. sine arbeidsinstrukser. Kunden informeres alltid skriftlig. Reklamasjon gjøres alltid innenfor 10 dagers regelen av reklamasjon.

Kontakt oss