Bærekraftige produkter i Profileringen av ditt brand

Hvilke miljømessig valg du tar i hele verdikjeden påvirker de forskjellige bransjene. Et standpunkt for miljøet er ikke bare viktig i de prosessene som er størst hos en merkevare. Bevisste valg innenfor produksjon av markedsmateriell, kampanjemateriell, profileringsartikler og profilering er vel så viktig. det påvirker vår bransje til å tenke nytt, og bedre.

Hos profilering og Involve! Pro-X er vi veldig opptatt av å påvirke kundene våre til å ta et riktig valg. Det finnes utrolig mange måter hvor vi kan bidra til å redusere den belastningen vi har på planeten vår. De fleste tenker at det ikke er mye å gjøre, men her har vi laget en topp ti liste over alt som kan hjelpe:

  • 1. Valg av bærekraftige materialer

Når de kommer til produksjon av markedsmateriell, kampanjemateriell, skilt og dekor og profileringsartikler så kan man ta mange bevisste valg. Her er det mange valg, men det viktigste vi ser etter her er sertifiseringer som garanterer at materialene er produsert med tanke på bærekraft. Det vil si at de er i en næringskjede som er sirkulær. Eksempel på dette er FSC merket papir. Her følges produksjonen av papiret opp fra starten i skogen, hvor det plantes like mye som hogges, til kjemikaliene og utslipp i produksjon som ikke skal påvirke miljøet. Materialene er sporbare tilbake til start. Her kan vi rådgi dere i hva man skal se opp for.

  • 2. Gjennvunnet materiale / Resirkulert

For å kunne redusere avfallsmengder og bremser bruken av naturressurser er det veldig viktig å bruke råværene i brukt emballasdje, trykksaker, plast og lignende produkter på nytt. Når flere velger å bruke gjenvunnet materiale bidrar de til en sirkulær økonomi og flere vil kunne tilby nye, og bedre produkter innenfor resirkulering. Særlig er det viktig i bruk av emballasje. Det er kommet mange fine løsninger som er like gode som nye produkter, og med et kult eller godt design vil budskapet komme godt frem og bidra i profileringen av din merkevare. Ved å bruke leverandører som oss så kan vi hjelpe til å analysere bruk, designe gode produkter og produsere de på riktig materiale.

  • 3. Miljøsertifiseringer

Miljøsertifiseringer finnes av en god grunn. De er laget for å gi kjøpere og forbrukere en forsikring om at det miljømessige i produksjon og hos produsent er ivaretatt på den beste måte. Det gjelder ikke bare banale ting som å ikke bruke kull og olje i produksjonsprosessen, men det meste driften til produsenten. De er laget for å kunne dokumentere bedrftenes miljøengasjement og miljøarbeider fra A til Å, gjerne via kvalitetssystemer. Det betyr at en bedrift som innehar et miljøsertifikat har gått gjennom en omfattende revisjon av miljøarbeidet og jobber kontinuerlig for å forbedre seg. Vi rådgir våre kunder til å preferere slike bedrifter.

De mest benyttede miljøsertifikater i Norge er Miljøfyrtårn, ISO 14000 og EMAS.

Om du er interessert i å få hjelp til gjennomgang av dine samarbeidspartnere eller velge en mer fremoverlent leverandør hjelper vi gjerne med dette.

  • 4. Materialreduksjon

Målet med en emballasje eller en flate for profilering er at den fyller sin hensikt i bruksøyeblikket, eller under transport. Veldig ofte overbeskytter man produktet sitt uten å tenke på konsekvensene. Det er ikke helt likt som i barneoppdragelse, for overbeskytter du barna så opplever de kanskje mindre og blir mindre selvstendige. Overbeskytter du produktet ditt med emballasje derimot, bruker du kanskje dobbelt eller trippelt så mye råmateriale enn nødvendig som øker ditt miljømessige fotavtrykk. Ikke minst er det også ekstra kostbart. Ved å planlegge riktig og bruke riktig partner vil du komme i mål med en bedre økonomi og mindre miljøpåvirkning.

I profileringssammenheng er dette vel så viktig. Trenger man en rollup som er laget av dukmateriale, aluminium, plastklemmer, bæreveske i syntetisk stoff og fraktet rett fra et lavkostland, eller er det nok med en popup i papp som er trykket hos trykkeriet nede på hjørnet?

  • 5. Kortreist produksjon - Trykt eller produsert i Norge

En av de viktigste valgene vi kan gjøre, er å kjøpe eller sette igang produksjon som er så nærme som mulig. Dette for å redusere utslippene ved transport, men også for å gi bedre tid på produksjonen, som igjen gir bedre arbidsvilkår. Vi vet at det i mange tilfeller vil være et spørsmål om kostnader, men i forhold til miljø og leveringssikkerhet kan det i mange tilfeller være et mye bedre valg. Vi har mange produsenter som er nære, og vil helst favorisere de i de tilfeller det er mulig. Spør oss gjerne hvordan vi kan hjelpe å flytte produksjonen av markedsmateriell eller emballasje nærmere; til Norge, Norden eller Europa.

 

Skulle du ha noen spørsmål om hvilke muligheter som foreligger for deg og din bedrift - ta gjerne kontakt med oss vi vårt kontaktskjema eller på profilering@involve.no 

Kontakt oss